Suzelle Fourie

 

Goeie dag lesers
 
Ek vervolg my reeks oor die kennis van die waarheid. Wanneer 'n verhaal of storie wat as die waarheid staan vertel word, word dit gewoonlik neergeskryf en bewaar vir die nageslag, net soos die woord wat ons vandag het deur Ons Vader bewaar gebly het vir die  nageslag.
Dieselfde geld vir 'n  leun. As jare terug die waarheid verdraai is, en as die waarheid oorvertel is, sal die leun dan na duisende jare nog 'n leun wees,of sal dit as waarheid aanvaar word?
 
Wat ek met julle deel mag dalk sommige skok, maar die Woord getuig van die waarheid.
 
Joh 1:14
"En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid."

Ons Meester Yahshua het na die aarde gekom om Sy volk die waarheid te kom leer.Een valsheid wat vandag verkondig word is dat Hy vir ál die volke gekom het.Ons lees Sy woorde in 
Matt15:24
"Maar Hy antwoord en sê:" Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel."
 
Die Vader het uit Abraham vir Hom 'n volk gekies en met hulle 'n verbond gesluit.Uit Abraham het sy Seun Isak die belofte verkry en uit Isak is Jakob(Israel)gebore,en sy seuns het die twaalf stamme van Israel geword.
 
Deurgaans in die skrif,as mens lees en oplet wat werklik geskryf staan,kom dit duidelik na vore dat die skrif handel oor die volk Israel.
Die grootste fout wat meeste van ons maak,(en ek het ook),is om net blindelings te glo wat van die kansels af verkondig word,sonder om dit te gaan toets aan die woord.Hoeveel van ons gaan regtig in die week nadat ons 'n boodskap ontvang het,en gaan stel ondersoek in of die leerraar die waarheid wat in die skrif staan aan ons leer?
Soos ek in die vorige brief genoem het,ons ondersoek die makelaar wat ons geld belê deeglik en lees op of hy ons geld in die beste markte belê het,maar doen ons so met iemand wat ons vertrou om ons die waarheid te kom leer wat in die skrif staan.Jy vertrou daai persoon met jou lewe,die ewige lewe.Of in die hel of in die koningkryk,vir ewig.....
 
In die laaste dae gaan die seun van die verderf(Antichris) baie mense verlei.Gaan jy een van hulle wees wat soos 'n oningeligte agter hom gaan aanloop?Of gaan jy verlig wees met die kennis van die woord om die leun raak te sien?
 
Onthou,die verleier wat Adam en Eva verlei het,het met die waarheid na hulle gekom,maar net 'n titseltjie van die waarheid is van hulle weerhou,en alhoewel hulle nie gesterf het nie,het hulle die ewige lewe verloor,en die mees kosbaarste is hulle verhouding met hulle Vader.
 
Ek sê weer,as mens vir jare die leun aangehoor het as waarheid word dit as waarheid aanvaar en gladnie eers meer ondersoek nie.
Ek moet eers die waarheid rondom die volk Israel uitlig,want soos ek beleef het in my studies aan die skrif kom die waarheid oor wie die uitverkorenes is telkens voor en kan dit gladnie losgemaak word van die evangelie nie.Dit is hoekom Moses die Israeliete uit Egipte gelei het,hoekom Yahshua gekruisig was en hoekom die groot verdrukking in die laaste dae oor die aarde gaan kom.
 
Ek vervolg met die verduideliking van die uitverkiesing van die volk Israel.
 
Seëngroete
Write comment (0 Comments)

Vandag sal dit die eerste keer wees dat ek hier skryf.  Voor ek skryf wil ek myself eers voorstel. Ek is 'n doodgewone mens met geen buitengewone hoë kwalifikasies. Ek is 'n nuuskierige mens wat nie alles vir soetkoek opeet nie, iemand wat altyd opsoek is na die waarheid. Bekommerd oor my Vader se volk en wat van ons gaan word.

As ek dink oor alles wat op my hart druk, is daar een onderwerp wat uitstaan. Dit is woorde wat Ons Vader gespreek het in Hosea 4:6 "My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet."

Ons kan mos nie in hierdie eeu nog sonder kennis wees nie. Ons werk met rekenaars, slimfone, ons belê ons geld en maak geld sonder om hard te werk daarvoor. Die boere boer suksesvol en met baie minder moeite word daar baie meer voedsel geproduseer as in die vorige eeue. Ons het elketrisiteit, die beste tegnologie in die mediese veld. Die mens het slim geword.

Maar het ons regtig kennis? Watter kennis kan ek vra? Kom ons kyk in die woord.

Spreuke 1:7 "DIE vrees van Yahweh is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug."

Spreuke  2:10-12 "Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees;

 oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak,

 om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek;"

Wat ek hieruit kan aflei, is dit wys om YAHWEH te vrees, Hom te dien en Hom gehoorsaam te wees.

Om vandag iemand te vertrou met jou lewe en geldsake, doen mens moeite om die persoon te leer ken. Jy ondersoek sy geskiedenis, gesels lank met die persoon, kyk waar kom hy vandaan en ondersoek sy agtergrond. Jy stel vas wat sy kwalifikasies is.

Die een ding wat ons die meeste nalaat om te doen is om ons Skepper te leer ken. Ek praat van om Hom waarlik te leer ken. Hoe dink Vader? Hoe tree Hy op? Hoe oordeel Hy? Wat behaag Hom, en wat is vir Hom gruwelik? Die skrif is vol van Sy woorde, Sy liefde, genade en straf.

Kan ek dan opreg sê dat dit wys is om Die Vader te leer ken, Hy wat ons gaan oordeel aan die einde van die dae volgens ons werke.


Die ander groot vraag wat ek wil vra is, ken ons ooit onsself? Weet ons waar ons vandaan kom, weet ons aan wie ons behoort? Hoekom bid ons tot Ons Vader in die Hemel en nie ander gode soos die ander volke nie?

Hoekom noem ons Hom Onse Vader?

Ons gaan ten gronde want ons ken nie Ons Vader nie.

Hoekom is dit vandag dat 'n sterk wyse nasie hier aan die suidpunt van Afrika deur 'n ander volk regeer word? Ons is besig om ons erfenis te verloor. Is dit omdat ons verkeerd gestem het? Of lê die antwoord in Hosea 4:6 "My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet."

Ek gaan nog vele artikels plaas rondom hierdie onderwerp om uiteindelik by die waarheid uit te kom wat in die skrif geskrywe staan wat soos dit blyk, deur baie mis gelees word. Daar is 'n waarheid in die skrif wat baie nie raaksien omdat ons oë verblind word deur die vyand. Ons word as Volk nie vandag net fisies beroof nie, maar ons is lank reeds al beroof van die waarheid  en kennis wat vir ons volk opgeskryf staan in Vader se woord.

Mens eet 'n olifant happie vir happie. As u as leser geduldig met my sal wees, wil ek graag 'n  stukkie waarheid wat vir ons volk se oë verberg is aan julle openbaar. Dit staan eintlik oop en bloot in die skrif, maar ons lees dit nie raak nie.

 

Word vervolg....

Write comment (0 Comments)